• تاریخ :
  • بازدید : 273
پرسش

فیشر مزمن و هموروئید دكتر تشخیص دادن و گفتن باید عمل كنم موقع اجابت مزاج درد وحشتناكی دارم میخواستم بپرسم بعد عمل چندروز بعدش میتونم برم دانشگاه؟دردش بعد عمل چقدره؟

پاسخ

بستگی بهنوع جراحی دارد،غالبا با درمان غیر جراحی بهبود مى یابد،اكر پاسخ مناسب به درمان دارویی ندهد باید جراحی شود. غالبا طی جند روز فرد قادر به فعالیتهای عادی خواهد بود.

به اشتراک بگذارید :